Sınırlarını öğrenmek için çıktığın yolculukta, sınırsızlığını keşfedeceksin.
Hazır mısın?

<!-- -->

Ben Mine Balık

Kişisel gelişim ile ilgili konulara Üniversite döneminde başladım ve iş yaşamı paralelinde bu konuda faaliyetlerini sürdürdüm ve pek çok seminere katıldım.

NLP Practitioner , Master Practitioner ve Zihin Haritalama , Bob Proctor Life Success Consultants , Koçluk sertifikalarımın yanı sıra, eğitimci eğitimi, yaratıcı drama eğitimi , Şiddetsiz İletişim eğitimleri aldım.

Devamı
Mine Balık

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk çalışmaları, kişinin hayatında var olan tüm alanlarda yaşamının kaynağında olmasına ve kendi yaşamının sorumluluğunu alarak performansını maksimize etmesine yönelik çalışmalardır.

Koçluk hizmeti aldığınızda, Yüksek farkındalık, yaşamın kaynağında olup sorumluluk almak ve yüksek performans gösterdiğiniz eylem adımları ile yaşantınızda fark yaratırsınız.

Yönetici Koçluğu

Uzmanlık alanlarında etkili olan kişilerin yönetim kademesine geçtiklerinde ihtiyaç duydukları yönetim becerilerini geliştirmelerine yönelik yapılan görüşmelerdir.

Bir işi yapmak ile yapılması gereken işleri yönetmek arasında çok önemli bir fark vardır. Kurumdaki yöneticilerin çoğunlukla yaşadıkları sıkıntıları işi yapmaktan yönetmeye geçişteki sıkıntılardır.

Lider Koçluğu

Kurumlarda üst düzey yönetimde yer alan kişilerin öz farkındalık geliştirme, vizyon oluşturma ve kurumun geleceğini şekillendirme konularında liderlik potansiyellerinin açığa çıkartılmasına yönelik yapılan birebir görüşmelerdir.

Günümüz iş dünyasında şirketlerin büyüyerek gelişebilmeleri ve rekabet ortamında farklılıklarını ortaya koyabilmeleri için ilham veren, geliştiren ve dönüşümü yaygınlaştıran liderlere ihtiyacı var.

Takım Koçluğu

Takım koçluğu bireylerin işlevsel bir takım olmalarını , birlikte aynı yöne ve ortak hedefe yürümelerini destekleyen ve sonuca ulaşmada iş birliği geliştirmeyi sağlayan bir süreçtir.

Takım koçluğu yıldız oyuncuların bireysel farklılıklarını ve güçlü yanlarını koruyarak ortak bir takım kimliği ve sinerji yaratmalarına destek olur.

Referanslar

Liderlik Programları

Bu program yönetici aşamasında çalışabilirlik konusunda etkili olan yöneticilerin, Bütünsel liderlik anlayışını yaşamlarına aktarmalarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Yetkinlik Eğitimleri

Çalışanların iş yapma potansiyelini bilgi ile birleştirip iş performansını arttırmalarına destek olmak üzere tasarlanmış eğitimlerdir.

Koçluk Becerileri

Çalışanların iş yapma potansiyelini bilgi ile birleştirip iş performansını arttırmalarına destek olmak üzere tasarlanmış eğitimlerdir.

Davranış Eğitimleri

Kişinin davranışlarını ve bu davranışların nedenlerini anlamalarına ve etkili davranışlar geliştirmelerine yönelik eğitimlerdir.

NLP Master Pratisyen 2007

2008 Nonviolent Communication

Bob Proctor LifeSuccess 2009

2012 Adler Interntional Learning

Birkman Yaşam stilleri 2012

2013 Etkili Liderlik Thomas Gordon

Transaksiyonel Analiz 2014

2016 Leadership Journey

Optimum Denge Modeli2017

2018 Landmark Curriculum

National Guide of Hypnotisits 2018

image

Sosyal Sorumluluk Eğitimleri

Dört Anlaşma Bölüm 1

Don Miguel Ruiz

Modern dünyada yaşayan kadınlar ve erkeklerin "dingin savaşçı" olarak yaşamalarına dair pratik yöntemler.