Koçluk Hizmetleri

Koçluk


Multi Disipliner Koçluk

Coach kelimesi fransızca kökenli bir kelimedir. Kelimenin ilk anlamı değerli eşya ya da kişi taşıyan araç olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra Oxford üniversitesinde sınava öğrenci hazırlayan öğretmenler anlamında kullanılmıştır.

Koçluk Nedir?

Spor takımlarını eğiten kişiler de koç olarak anılmaya başlamıştır.
Koçluk ne öğretmen ne de eğitmendir aslında, daha çok bir yolculuktur. Bu anlamda ilk tanımına daha yakın bir anlam ifade eder. Modern iş dünyasında ve sonrada kişilerin bireysel gelişimlerinde kullanılan koçluğun yöntemini gösteren ilk kişi The inner Game of Tennis kitabı ile ortaya çıkan Timothy Gallway dir.

Koç bir oyuncunun performansının önündeki iç engelleri kaldırmasına ve azaltmasına yardım eder. Böylece oyuncu teknik katkıya gerek kalmadan , doğal bir öğrenme ve yapma becerisini ortaya koyar.

Gallaway’in deyimiyle ifade edecek olursak ‘ Bir insanın kendi aklının içindeki rakibi, filenin diğer tarafındaki rakibinden daha zorludur.’ Özetle koçluk, insanların kendi performanslarını en üst düzeye çıkarmaları için potansiyellerini serbest bırakmaya yönelik profesyonel bir iş birliğidir.

Koçluk aşağıdaki temel ilkeler üzerine inşa edilir.

  • Her insan yaratıcıdır. Kendi kendini yaratır.
  • Her insan doğası gereği anlam arayan ve anlam yaratandır.
  • Her insanın eşsiz güçlü yönleri ve yetileri vardır.
  • Yaşamımızda yüksek performans ortaya koyabilmek için düşünmeye, soru sormaya ve farkındalığa ihtiyaç vardır.
  • İnsan düşünce,duygu,davranıştan oluşan ayrılmaz bir bütündür. Bunlar arasında ahenk ve sinerji yaratır.
  • İnsan olarak daima seçme özgürlüğümüz ve sorumluluğumuz vardır.
  • Gerçekliğe olan öznel bakışımız, inançlarımız, varsayımlarımız ve zihinsel filitrelerimiz ile yarattığımız hikayelerimiz, seçimlerimizi ve eylemlerimizi etkiler.
  • Her insan hikayelerini değiştirmek ve kendi olasılıklarını yaratma becerisine sahiptir.

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk çalışmaları, kişinin hayatında var olan tüm alanlarda yaşamının kaynağında olmasına ve kendi yaşamının sorumluluğunu alarak performansını maksimize etmesine yönelik çalışmalardır.

Koçluk hizmeti aldığınızda, Yüksek farkındalık, yaşamın kaynağında olup sorumluluk almak ve yüksek performans gösterdiğiniz eylem adımları ile yaşantınızda fark yaratırsınız.

İhtiyaç duyduğunuz herhangi bir konu ile koçluk çalışması talep edebilirsiniz. Çalışmaların gündemini tamamıyle sizin ihtiyaçlarınız belirler.

Koçluk görüşmeleri ortalama bir saatlik görüşmelerdir ve görüşme adedi ihtiyaca göre birlikte belirlenir.

Koçluk anlaşması yapılmadan önce bir saatlik bedelsiz bir öngörüşme yapılır ve tüm bilgilendirme, detaylar , ana konu, görüşme sıklığı bu görüşmede belirlenir. İlerleyen zamanlarda ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.

Lider Koçluğu

Kurumlarda üst düzey yönetimde yer alan kişilerin öz farkındalık geliştirme, vizyon oluşturma ve kurumun geleceğini şekillendirme konularında liderlik potansiyellerinin açığa çıkartılmasına yönelik yapılan birebir görüşmelerdir.

Günümüz iş dünyasında şirketlerin büyüyerek gelişebilmeleri ve rekabet ortamında farklılıklarını ortaya koyabilmeleri için ilham veren, geliştiren ve dönüşümü yaygınlaştıran liderlere ihtiyacı var.

Liderlik zannedildiği gibi kişilerin var oluşunda mevcut bir olgu değil, üzerinde çalışılarak edinilen bir yaklaşımdır.

Lider koçluğu yönetim kademesindeki kişilerin bu yaklaşımı geliştirerek şirketlerin gelecekteki var oluşlarına yön vermelerine destek olur.

Yönetici Koçluğu

Uzmanlık alanlarında etkili olan kişilerin yönetim kademesine geçtiklerinde ihtiyaç duydukları yönetim becerilerini geliştirmelerine yönelik yapılan görüşmelerdir.

Bir işi yapmak ile yapılması gereken işleri yönetmek arasında çok önemli bir fark vardır. Kurumdaki yöneticilerin çoğunlukla yaşadıkları sıkıntıları işi yapmaktan yönetmeye geçişteki sıkıntılardır.

Yönetici koçluğu sayesinde farklı bir yaklaşım geliştirip, etkili yönetim becerilerini kazanırlar.

Takım Koçluğu

Takım koçluğu bireylerin işlevsel bir takım olmalarını , birlikte aynı yöne ve ortak hedefe yürümelerini destekleyen ve sonuca ulaşmada iş birliği geliştirmeyi sağlayan bir süreçtir.

Takım koçluğu yıldız oyuncuların bireysel farklılıklarını ve güçlü yanlarını koruyarak ortak bir takım kimliği ve sinerji yaratmalarına destek olur.