Liderlik Programları

Liderlik Programları


Organizasyon Çözümleri

Kurumlar sürekli devinim halinde olan canlı organizmalardır. Bu yapının gelişerek sürekliliğini sağlamak için yapıyı iyi tanıyan, bu yapının içinde kendi rolünü iyi konumlandırabilen ve bu anlayışını bütüne yayabilecek bir pusulaya ihtiyaç vardır. Lider bu anlamda bir pusuladır.

Liderlik Eğitimleri

Bu program yönetici aşamasında çalışabilirlik konusunda etkili olan yöneticilerin, Bütünsel liderlik anlayışını yaşamlarına aktarmalarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Her biri iki gün olan 3 modülden oluşur ve her bir yönetici ile modüller arasında birebir koçluk görüşmeleri ile pekiştirilmektedir.

Liderlik; bulunduğu alanın ihtiyacını okuyabilen, bilinçli seçimler yaparak çalışabilirliği sağlayacak zemini oluşturan ve ilişkileri geliştirerek bunun sürdürülebilirliğini sağlayan bir oluş halidir.

Kurumlar sürekli devinim halinde olan canlı organizmalardır. Bu yapının gelişerek sürekliliğini sağlamak için yapıyı iyi tanıyan, bu yapının içinde kendi rolünü iyi konumlandırabilen ve bu anlayışını bütüne yayabilecek bir pusulaya ihtiyaç vardır. Lider bu anlamda bir pusuladır.

Sadece çalışabilirlik açısından bakıldığında organizasyon şemasındaki yetkileri kullanarak belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek yeterli görünebilir. Ancak bu kurumların sadece nefes alma boyutudur. Canlılık ve gelişmeyi sağlamak için ilişkisel boyutu , artı değer yaratma boyutunuda kapsayacak bütünsel bir bakış açısına ihtiyaç vardır.

Yetkinlik Eğitimleri

Çalışanların iş yapma potansiyelini bilgi ile birleştirip iş performansını arttırmalarına destek olmak üzere tasarlanmış eğitimlerdir.

Koçluk Becerileri

Bireylerin kişisel ve yönetsel gelişim becerilerini koçluk becerileri ile destekleyerek, potansiyellerini performansa dönüştürmektir.

Davranış Eğitimleri

Kişinin davranışlarını ve bu davranışların nedenlerini anlamalarına ve etkili davranışlar geliştirmelerine yönelik eğitimlerdir.

Hepimizin öncelikli tercih ettiği bir davranış biçimi vardır. Çoğu zaman otomatik olarak yaparız ve nedenini bilmeyiz.

Farkında olmak davranışları daha etkili bir hale dönüştürmeye destek olur.

Aynı zamanda iletişim halinde olduğumuz kişilerin de davranışlarını ve nedenlerini anlamaya ve iletişimi etkili hale dönüştürmeyi sağlar.